Minvej er en app som understøtter recovery


Uden Minvej havde jeg ikke været i stand til at rykke mig så hurtigt og starte på studie kun et år efter et selvmordsforsøg og mange års lidelse.

Minvej bruger, Københavns Kommune

Jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad det er for nogle aktiviteter, der gør, at jeg har det godt. Når jeg har det godt, har jeg også nemmere ved at klare hverdagen.
Minvej bruger, Ballerup Kommune

Brugerne fortæller

Allan

Johnny

Fie

 

Om Minvej

– En app og en metode

 

 

Minvej appen er et personligt recovery understøttende hverdagsværktøj, som tilbyder en åben skabelon, hvor brugeren selv designer sit indhold, så det hjælper, motiverer og giver mening for netop hende eller ham.  Det er derfor muligt for den enkelte bruger at skabe sin egen unikke version af appen, som er tilpasset den enkeltes behov og recovery proces. Brugeren har samtidig mulighed for at dele sine data med kommunes personale, sin behandler eller sit netværk, – hvis hun eller han ønsker det.

Minvej appen er et produkt af et løbende samarbejde mellem projektmedarbejdere, brugere på tværs af kommuner samt designere og udviklere fra It-virksomheden BridgeIT. Alle udviklingstiltag har taget udgangspunkt i at understøtte recovery, at hjælpe den enkelte i at lære sine psykiske udfordringer at kende og i, hvordan Minvej appen kan være til størst mulig støtte i hverdagen.

Minvejs metodiske grundlag bygger på Kriseplaner, som er et systematisk redskab i forebyggelse af tilbagefald og forskningsbaseret viden om Recovery, som fremskriver  betydningen af hverdagslivets handlinger og gøremål samt personlige erfaringer fra brugere og medarbejdere i socialpsykiatrien. En del af Minvejs recovery understøttende program er kursusforløb, hvor man som borger møder ligestillede og sammen deltager i undervisning i Minvejs metode og i appens funktioner. Undervisningen varetages af en Minvej rådgiver og en brugerkonsulent, som har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed og i at bruge Minvej appen til hverdag.

Funktioner

MIN PLAN

Min plan består af fire punkter

  •  Ting, jeg prioriterer i min hverdag
  • Risikosituationer
  • Tidlige advarselstegn
  • Hvad kan jeg gøre?

PERSONLIG NÆRING

Personlig næring er alle de ting, du gør i livet, som giver mening og gør dig godt.

MIT NETVÆRK

Her kan du oprette dit netværk. Netværk er de mennesker og steder, der har betydning for dig i dit liv. Det kan være venner, familie, bekendte, professionelle samarbejdspartnere, og steder – fx et værested, en cafe, etc.

MINE MÅL

En funktion til at opstille personlige mål og bevæge sig i retning af dem.

HVORDAN GÅR DET?

Her kan du følge, hvordan det går med handlinger, du foretager dig i din hverdag for at nære dit fysiske og psykiske velbefindende.

MIN DAGBOG

En dagbogsfunktion til at reflektere over og dokumentere sin hverdag på forskellig vis gennem billeder, tekst eller memos.

STØTTE NU

Her kan du via mails og telefon skabe kontakt til de mennesker i dit netværk, du har lavet aftaler med i forhold til akut støtte. Du kan sende de mails, du på forhånd har lavet, hvis en akut situation opstår. Det er også her, du kan oprette genveje til væresteder, rådgivninger og lignende steder, som du oplever at få støtte fra i akutte situationer.

Bag om Minvej

Minvej udspringer af en samskabelse mellem projektmedarbejdere, mennesker med sindslidelse og it virksomheden BridgeIT i forbindelse med metodeudviklingsprojektet Minvej i Københavns Kommunes Socialforvaltning 2012 – 2014.

BridgeIT

It virksomheden BridgeIT ejer den platform, som Minvej appen udbydes på. BridgeIT har ansvaret for den indledende tekniske og faglige implementering af Minvej i kommunerne og varetager den løbende drift af Minvej appen, videreudvikling af appen, it support og fejlløsning.

Datasikkerhed

Da man som bruger af Minvej appen registrerer personlige ting i appen, fx hvordan man har det i form af tal og tekst, indgår BridgeIT en Databehandleraftale med de kommuner, som ønsker at tilbyde Minvej til borgere i kommunen. Databehandleraftalen sikrer, at al data behandles efter gældende persondatalov og retningslinjer i forhold til behandling af personfølsomme data i offentligt regi.

Minvej gør en forskel

93 % af projektdeltagerne i Københavns Kommune vil anbefale Minvej til en ven med samme udfordringer. Samtidig scorer borgerne, som har været igennem et Minvej projektforløb i Københavns Kommune i gennemsnit mere positivt på samtlige recoverymål, herudover scorer de højere på livstilfredshed og oplever mindre ensomhed.

VelfærdsTeknologiskVurdering (VTV) af Minvej

Ballerup Kommune har foretaget en VelfærdsTeknologiskVurdering af Minvej (VTV) i Socialpsykiatrien. Minvej appen er blevet vurdereret ud fra de fire parametre; Borger, Organisation, Teknologi og Økonomi. På baggrund af deres analyse anbefaler Ballerup Kommune ”at Socialpsykiatrien viderefører brugen af Minvej, som en integreret del af § 85 gruppeforløbene”.

Pressen skriver

App hjælper psykisk sårbare

Psykisk syge unge får hjælp fra app

 zen

Hent appen

Det kræver et log in for at bruge Minvej appen. Når du er oprettet som bruger fx af din kommune eller dit jobcenter og har modtaget dit login, kan du logge på appen. Download af appen er gratis.

Download_on_the_App_Store_Badge_DK_135x45   google_play

Kontakt

Har du brug for mere information om Minvej, er du interesseret i adgang til appen, eller har du andre spørgsmål, så skriv til os her. Vi svarer indenfor to dage. Vi glæder os til at høre fra dig!

kontakt@minvejapp.dk